bakma içme kapatma sığdırma dinleme açma kesme

saklanma aralama oynama gülme ölçme ıslanma takma

arama tutma yazma yeme korkma sevme birey-kitle