>format D
..gösterimler @ presentations

dijital fotoğraf, resim ve tasarım gibi görsel sanat alanlarında çalışan >format D grubu işlerini dijital ortamda hazırlamakta ve bunların gösterimlerinde de çoklu ortam teknolojilerinden faydalanmaktadır. dijital fotoğraf, tasarım ve resim içeren gösterimler müzik ile birleştirilerek CD üzerinden çalışabilir bir dosya (exe) olarak hazırlanmakta ve bilgisayara bağlı bir projeksiyon ve ses sistemi üzerinden gösterilmektedir.

....................31 gösterim > 11.800 slayt > 619 dakika

>format D gelecek gösterimler için fikir alışverişine ve işbirliğine açıktır.

teknik gereksinimler > tiyatro düzeninde koltukları bulunan bir salon, bilgisayar, projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi ve müzik sistemi.

>format D is the group working on visual digital art such as digital photography, digital painting and design. as their works are prepared digitally, their presentations are benefiting from multimedia technologies. the presentations are prepared as an executable file (exe) on CD including digital photographs, design and paintings accompanied with music and they are presented by computer projection and audio system.

................31 presentations > 11.800 slides > 619 minutes

>format D is open to exchange ideas and to collaborate for future events.

technical requirements > theatre seating style hall, computer, projection device, projection screen and music system.rorschach ©2008 - 14' - 568 slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

hermann rorschach mürekkep lekelerini 1921'de geliştirdi .. neden 1921'de ? .. sadece 10 mürekkep lekesi .. sadece mürekkep lekesi .. mürekkep lekeleri hala gizli .. bulunmuyor .. verilmiyor .. yeni ve daha başarılı testler yok mu ? .. lekeler çok şey anlatabiliyorsa .. soyut görseller neleri anlatıyor ..?

 

hermann rorschach developed the ink-blots in 1921 .. why in 1921 ? .. only 10 ink-blots .. only ink-blots .. the ink-blots are still confidential .. not available .. aren't there more recent and more successful tests .. if the ink-blots tell a lot .. what about abstract visuals ..?


eymir ©2008 - 19' - 437slide
doruk salancı - özgün özhisar - resul baştuğ - tolga sipahi - uğur halıcı - yaman kayıhan

kuru başkentin küçük bir gölü .. kış, karlar .. buzdan bir göl, dantel gibi, bembeyaz dallar, dolaşan sevgililer ve fotoğraf çekenler ..

dokunulmamış bir doğa parçası, kayıklar buzlara hapsedilmiş .. kolay değil fotoğraf çekmek, çünkü bir o kadar da soğuk .. ve sonrasında sıcacık şöminenin alevleri ..

 

a small lake of the dry capital, ankara .. hard winter, lots of snow .. an icy lake, lace like, snow white branches, wandering lovers and photographers ..

a virgin nature slice, small boats are prisioned in ice .. it is not so easy to shoot, because its so cold as well .. and afterwards warm touch of the fireplace ..


matbaa .. printing house ©2007 - 16' - 415slide
doruk salancı - emre eldemir - resul baştuğ - tolga sipahi - uğur halıcı - yaman kayıhan

matbaa .. çinlilerden gutenberg'e .. osmanlı imparatorluğu'ndan günümüze kelimelerin, sayfaların, kitapların adeta "doğumevi" .. kağıtlar, makineler ama önce insan ile ..

hızla çalışan makineler ve renk renk mürekkepler ile matbaanın öyküsü "ümit ofset" örneğinde fotoğraflarla anlatılıyor ..

 

printing house.. from chinese to gutenberg .. as if it is a birth place of words, pages, books  from ottoman empire till now ..  papers, mahines but at  first man power ..

the story of printing house is told through photographs of  printing machines,  inks, papers and workers captured at “umit ofset” ..


şantiye .. jobsite ©2007 - 10' - 437slide
doruk salancı - özgün özhisar - tolga sipahi - uğur halıcı - yaman kayıhan

inşaat denilince ilk akla gelen binalar .. bir bina inşaatında kamyonların, iş makinelerin çamurda derin izleriyle başlayan gösterim beton kalıpları, betonlar, çiviler ve inşaat işçileri ile devam ediyor .. arsada araçlar, hammaddeler, makineler ve emek ile bir bina yaratılıyor ..

fotoğraflar bu oluşuma sanatsal bir tanıklık çabası ..

 

what comes first into mind is buildings when it is said a construction jobsite ..  the presentation starting with the photograps of deep tracks in mud  of heavy trucks and construction equipments in a jobsite  is continiuing with concrete moulds, concretes, nails and workers .. a building is being created in the  land by vehicles,  materials, machines and labor .. 

the photographs are artistic attempts for witness to this creation.


coca-cola ©2007 - 14' - 412slide
doruk salancı - gülnur güvenç - emre eldemir - özgün özhisar - tolga sipahi - uğur halıcı - yaman kayıhan

yılların, yüzyılın en tanınan markası; coca-cola .. iki "c"si, malum kırmızısı ve şişesiyle bilmeyenin olmadığı küresel bir marka .. light, klasik .. cam, pet şişeler, teneke kutular .. ama belki de buzların arasındaki sihirli sıvı ..

herkes coca-cola içiyor .. yoksa portakal suyunu, limonatayı, ayranı, sütü, hatta suyu unuttuk mu ..? 

20. ve şimdi de 21. yüzyılın ikonu coca-cola fotoğraflar, biraz da grafikler ile ..

 

the most known trademark of the century: coca-cola .. it is a global trademark with its well known double "c"s, inevitable red and bottle shape .. light, classic .. glass and pet bottles, tin boxes .. but, maybe, the  magic liquid ..

everybody drinks coca-cola .. did we forget  orange juice, lemonade, ayran, milk and even water ..?

the icon of  20th and now 21st century through photographs and  graphics ..


susuz .. arid ©2007 - 14' - 343slide
doruk salancı - gülnur güvenç - özgün özhisar - resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

2007 türkiye'de, özellikle de ankara'da kurak geçti .. umutlar sonraki yıllara, yeni çözümlere kaldı .. kırıkkale'de bir baraj; kapulukaya .. suları alınmış, ya da çekilmiş .. bir zamanlar baraj gölünün suları altında kalan köyün ilkokulu tekrar ortaya çıkmış .. çatısı yok, duvarları midyelerle kaplı ..

bir kez daha tekrarlanması arzu edilmeyen, ama kaçınılmaz görsel çekiciliğine fotoğraflarla tanıklık edilen bir garip durum ..

 

2007  was rainless in turkey and specially in ankara .. hopes are left for coming years, for new solutions. .. a dam in kirikkale: kapulukaya .. its water is taken or dry up .. the primary shool of the local village, which was covered once with the waters of the dam has arised back .. it has no roof, the walls are covered with mussels ..

it is a strange situation not desired to happen again, but  having inevitable visual attraction witnessed by photographs ..


soyut ekipman .. abstract equipment ©2007 - 10' - 285slide
doruk salancı - emre eldemir - gülnur güvenç - resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

ağır iş makineleri, kocaman tekerlekler, motorlar .. ama objektifler bu defa sadece bu büyük makinelerin üzerlerinde yılların oluşturduğu dokulara yöneldi .. kat kat boyalar, rengarenk oluşumlar, paslar, civatalar, somunlar ..

fotoğraflar ile taşınabiliyor ancak görselliğe, ama bu ekipmanın fotoğraflanmaya çalışılan dokuları kesilip asılsaydı duvarlara belki de daha etkileyici olurdu ..

 

heavy equipment, hulky tires, motors .. but  this time the cameras are turned towards only the textures formed in years on these giant machines  .. stratified dyes, colorful   formations, rusts, screws, nuts and bolts ..

they could be carried to your eyes only by photographs, but it woud be more  fascinating if it was possible to cut these textures from the equipments and hang them on the walls directly ..


ekipman .. equipment ©2007 - 13' - 338slide
doruk salancı - emre eldemir - gülnur güvenç - resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

uzaktan kimisi tekerlekli, kimisi paletli metal yığınları, ama yaklaştıkça devleşiyorlar .. boyutlar insan doğasından çok farklı .. hiç birisi güzel olsun diye yapılmamış .. sadece işlevseller .. dozerler, taşıyıcılar, kamyonlar ve daha pek çokları ..

nice işleri tamamlamışlar, yenilerinin sırasını bekliyorlar ..

 

the metal  heaps  at far, some having tires, some having pallettes,  is becoming giantic at closer .. the sizes are very different than human nature .. none of them is produced by esthetic awareness.. they are only functional .. dozers, carriers, trucks and many others ..

being completed plenty of jobs, they are waiting for the orders of new ones ..


ankamall ©2007 - 4' - 183slide
doruk salancı - gülnur güvenç - resul baştuğ -uğur halıcı - yaman kayıhan

hızla artan sayıları ile alış-veriş merkezleri yeni yaşam biçiminin kaçınılmaz parçaları .. artık büyük kentlerin insanları avm'lerin kapalı caddelerinde geziyor, avm'lerde buluşuyor, yiyor, sinemalara buralarda gidiyorlar .. bildik caddelerin dükkanları, kapalı çarşılar, semt pazarları biraz kırgın olmalı ..

çünkü avm'ler çok renkli vitrinleri, kapalı garajları, sentetik gibi de olsa havalandırmaları ile ışıl-ışıl ve bir o kadar da vazgeçilmez ..

 

as their numbers is increasing rapidly, the shopping-malls are a fatal part of  new way of life .. now the people of metropolises is wandering in the skyless streets of malls, getting together, eating and going to moviess there .. the shops of known streets, covered markets and bazaars might be disappointed somehow ..

since the malls are sparkling and also inevitable with their colorful shop windows, closed garrages, air-contitioners even though it is a bit synthetic ..


tuğla fabrikası .. brick factory ©2007 - 7' - 200slide
doruk salancı - gülnur güvenç - uğur halıcı - yaman kayıhan

yılların yorgunu bir tuğla fabrikası .. çoktandır üretim yapılmamış .. her şey toz içinde .. bir zamanlar kim bilir kaç tuğla, kaç kiremit üreten fırınlar çoktan soğumuş .. tuğla ve kiremitlerin kurutulduğu raflar da boş .. bir kez daha canlanır da yeniden üretebilir mi ? galiba üretim heyecanı epeyce gerilerde kalmış .. şimdi olsa olsa arsa değeri kadar kıymetli bir mekan sadece ..

eski bir divanın üzerinde yaşamını kaybetmiş bir köpek, eski işçi ranzaları geçmiş zamanların tanıkları sadece ..

 

a brick factory that is tired by years .. no production is generated for a long time .. everything is in dust .. the kilns which produced plenty of  bricks and tiles once upon a time, has cold down  long ago .. the racks where bricks and tiles are dried are empty also .. could it wake up and churn out again ..? it seems that the enthusiasm of producing is left behind .. now it is a place that worths only as of its land patch ..

a dog dead on an old couch and the berths of workers are only the witnesses of past times ..


aysegul .. martiné ©2007 - 10' - 233slide
resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

yıllar öncesinin özellikle kız çoçuklarının sevgilisi "ayşegül" .. ya da yaratıldığı ismi ile "martinè" .. marcèl marlièr'in harika çizgileri, adeta her sayfası bir tablo olarak bu defa digital ortamda ve çocuk şarkıları ile .. sadece çocuklar için değil, çocuklarını kısa da olsa tekrar yaşamak isteyenler için rengarenk bir gösterim ..

Küreselleşme kelimesini yeni öğrenmeye çalışırken, yıllar öncesinden "Ayşegül" ile küreselleşmeye başladığımızı anlamamışız bile ..

the belowed character of years ago, especially loved by girls .. the marvelous drawings of marcèl marlièr is now in digital environment as an colorfull presentation accompanied by child songs, not only for children but also for those who desires to live their childhood again ..

while learning the word “globalization” recently, we could not realise that we started in fact to be a part of it years ago  by “martinè” ..


karapürçek yağlı güreşleri .. karapurcek oil wrestlings ©2007 - 6' - 176slide
resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

karakucak ve yağlı güreşler türkiye'nin ata sporları .. nice şampiyonları yetiştiren çayırlar .. 18.'si düzenlenen karapürçek yağlı güreşleri minicikten adeta devasa pehlivanlara pehlivan çayırının içinden fotoğraflandı ..

ağası, mehter takımı, çazgırı, yüzlerce pehlivanı ve izleyicileri ile bir spor ve güç şöleni ..

 

"karakucak" and oil wrestlings are progenitor sports of turkey .. the 18th karapurcek oil wrestlings bouts from teeny-weenies to huge wrestlers are photographed in the meadows that raised many grand masters ..

by its agha, announcer, janissary band, hundresds of wrestlers and viewers, it is a sport and power festival ..


mmmiyavvv.. mmmeovvv ©2007 - 17' - 312slide
resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

kedileri kim sevmez ..? hele de küçücük, kabarık tüyleri ile yavrularını ..

ama siyamlar sanki türlerinin kralları, kraliçeleri .. kimi kez sokaklarda, bazan evlerde fakat hiç bir zaman tam anlamıyla evcilleştirilemeyen, her zaman kendilerine özgü, adeta vahşi dostlarımız .. pek çok ressama, edebiyatçıya konu olan harika hayvanlar ..

 

who does not love cats ..? especially little kittens with their  tiny, fluffy furs ..

siameses seams like kings and queens .. some times homeless, some times with home,  but never domestic exactly .. our wildish companions with their unique nature .. cats, the wonderful animals, which have been the theme of many works of painters and writers ..


aziz mahmut efendi konağı .. aziz mahmut efendi mansion ©2007 - 18' - 284slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

istanbul'un tarihi semti zeyrek'te bir konak; aziz mahmut efendi konağı.. şimdilerde bir televizyon dizisinin de seti .. betonların arasına sıkışmış, tarihini sanki kendi kendine yaşar gibi .. lstanbul'un çok da bilinmeyen yüzlerce, belki yüz binlerce harikasından sadece birisi ..

duvarda bir saat, piyanonun üzerinde bir telefon, büfedeki kristaller .. eski deri çantadan çıkan osmanlı zamanından belgeler ..

 

an old mansion at the historical district zeyrek of istanbul: aziz mahmut efendi mansion .. in these days  it is being used as the set of television series .. as if it is living its own history by itself while jammed by the concrete blocks of new buildings .. it is one of the thousands of  unknown wonders of istanbul ..

a clock on the wall, an old telephone on the piano, crystals at the sideboard .. ottoman era documents coming out of the old leather briefcase ..


anıtkabir .. ataturk's maousoleum ©2007 - 15' - 397slide
resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

mustafa kemal atatürk'ün, hepimizin anıtkabir'i ..

rasattepe'de yükselen bir anıt; anıtkabir ..

prof. emin onat ve doç. orhan arda'nın projesi ile başkent ankara'nın, türkiye'nin anıtı; anıtkabir ..

fotoğraflarla, kısa bilgilerle anıtkabir ..

mustafa kemal atatürk's, and our anıtkabir; atatürk's mausoleum ..

mausoleum rising in rasattepe, ankara, turkey ..

with the architectural project of prof. emin onat and ass. prof. orhan arda, capital ankara's, turkey's mausoleum; anıtkabir ..

atatürk's mausoleum with photographs and brief intormation ..


marilyn monroe ©2007 - 20' - 337slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

çekemediğimiz fotoğrafları ile .. güzeller güzeli marilyn monroe ..

1950'ler .. kısacık bir yaşam .. ve bir pop ikon olarak marilyn ..

fotoğrafları, filmlerinden afişler, dergi kapakları, karikatürler, unutulmaz takvim pozları, söyledikleri ve onun için söylenenler ile norma jeane'den marilyn'e 337 slide ..

marilyn'e 20 dakikalık bir saygı duruşu, ya da hayranlık gösterisi .. unutulmaz şarkılarıyla marilyn ..

teşekkür : bahar kayıhan (yazılar).

with the photographs that we could not shoot .. gorgeous marilyn monroe ..

1950's .. a very short life .. and as a pop icon marilyn ..

her photographs, posters from her movies, magazine covers, unforgetable calendar photos, her and other person's quotations .. 337 slides from norma jeane to marilyn ..

showing our respect and admiration to her in 20 minutes .. marilyn with her unforgetable songs ..

thanks : bahar kayıhan (text).


ayla erduran ©2006 - 8' - 97slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

çok önemli bir sanatçı, harika bir kemancı ..

ülkemizin harika çocuğu ayla erduran .. kemanından yayılan tınıların yanı sıra güzel bir kadın olarak ayla erduran'ın portresi ..

albümlerden eski fotoğraflar, anılar ..dünyanın sanatçısı ve ayla erduran .. evindeki fotoğrafları ile ayla erduran ..

teşekkür : serpil bağrıaçık

a very important artist, a wonderful violinist ..

ayla erduran manifested an outstanding gift for music at her early ages .. besides the timbres from her violin, the portrait of ayla erduran as a beautiful woman ..

the old photographs taken from the albums .. memoirs .. world full of artists and ayla erduran .. ayla erduran with all those photographs at her house ..

thanks : serpil bagriacik


11-11 ©2006 - 16' - 406slide
resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

cumhuriyet tarihinin önemli insanı, gazeteci, şair, milletvekili, bakan, başbakan, lider bülent ecevit'i yitiren türkiye onu 11 kasım 2006'da devlet töreni ile uğurladı ..

fotoğraflar cenaze törenine katılan binlerin, on binlerin bir kesiti ..

kimisi bayraklarla, kimisi afişlerle, kimisi onun adını taşıyan atkılarla, fotoğraflarının bulunduğu yaka kartları ile, kimisi de karanfillerle uğurladı bülent ecevit'i ..

bulent ecevit, a very important person who represents the history of turkish republic, a journalist, a poet, a minister, a prime minister, and a leader .. turkey, after losing him, sent him to eternity holding an official ceremony on the november, 11 2006 ..

the photographs are the profile of the thousands and ten thousands who attended the ceremony ..

some carrying flags, some wearing scarfs with his name on them, some holding pancarts and posters, some having attached on their collars the badges with his picture on them and some with carnations and carnations in their hands .. sending mr ecevit to eternity ..


sinasos ©2006 - 14' - 372slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

dünya harikası kapadokya'da, ürgüp'e 5 km yakınlıkta bir kasaba ..

yeni adı ile mustafapaşa olarak biliniyor, ama orası yılların sinasos'u .. kapadokya'nın bütün güzellikleri, kayaların bütün kıvrımları, muhteşem vadiler sinasos'da da var ..

ama sinasos'da geçmişin izlerini taşıyan konaklar da var ..

vadileri, kıvrımları, konakları, kapıları ile sinasos ..

teşekkür : aslı özbay

one of the remarkable and spectacular wonders of the world, in cappadochia, a small town, 5 kilometers away from urgup ..

known as mustafapasa now, with that new name given to it recently, but it is sinasos, the ancient city of the distant past .. all the beauties of cappadochia, all the spectacular curls of the rocky mountains, the wonderful valleys around cappadochia ..

but in sinasos there also the residences of the past that display the traces of history .. sinasos with its valleys, curls, houses, residences, doors, gates ..

thanks : asli ozbay


esenboğa havalimanı .. esenboga airport ©2006 - 7' - 161slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

ankara'da yeni bir havaalanı terminal binası ..

iç ve dış hatların birlikte yer aldığı bina mimarları ercan çoban, süleyman bayrak, suzan esirgen ve ahmet yertutan'dan ankara'ya güzel bir hediye ..

ama fotoğraflar objektif bir yansıtma yerine bize özgü ..

bakışımızla, ayrıntıları ile, ışıkları, yansımaları ile esenboğa havalimanı iç ve dış hatlar terminal binası ..

a new airport terminal building in ankara ..

for both domestic and international flights.. a really beautiful gift to ankara from ercan coban, suleyman bayrak, suzan esirgen and ahmet yertutan, the architects of the project.

but, the photographs, in stead of being truly objective, they are just displaying all that is real as they merely reflect us, reflect our very own nature .. with all the light, reflection and shadows of the building ..


gerede panayırı .. gerede market ©2006 - 9' - 182slide
resul baştuğ - uğur halıcı - yaman kayıhan

ankara'ya çok yakın, ama belki de çok uzak bir panayır ..

evliya çelebi'nin izlerini taşıyarak uzun zamandır yılda bir kez düzenlenen gerede hayvan ve emtia panayırı'na bir bakış ..

giysi, ayakkabı tezgahları, koyunlar, inekler, ama özellikle kazlar, dönerciler, tatlıcılar, pamuk helvacılar, lunapark ve insanlar ..

gezen, alış-veriş yapan insanlar, çocuklar ..

 

an exhibition, a market that seems to be very close to ankara, but at the same time, at a very far distance..

a look at the gerede market held once in a year, a market-place where livestock and commodities are exhibited, an activity following the ancient traces of evliya celebi ..

all those stands on which cloths and shoes are displayed, sheep, cows, but especially the geese, the stands for the doner kebab (gyro), desserts, cotton-candies, the funfair, and all those people walking around, and shopping, and the children ..


in-lond-on ©2006 - 24' - 396slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

bir londra seyahati ve fotoğraflar ..

ama hem sadece londra değil, hem de sadece seyahat fotoğrafları değil ..

belki biraz londra gezmeleri, belki köprüsüyle tate modern anıları, ya da stratford-upon-avon'da, shakespeare'de kaybolmalar, elbette metro'da geçen zamanlar, kew gardens'da soluklanmalar ve londra geceleri ..

a voyage to london and the photographs ..

but not only the photographs of london or not of the voyage itself ..

maybe some promenades, memoirs of tate modern with its pedestrian bridge, or of the feelings of being lost in stratford-upon-avon, or in shakespeare himself, time spent in the subway, oxigenizing in the kew gardens and the endless london nights ..


ya sonra .. what next ©2006 - 20' - 320slide
uğur halıcı

ankara - gebze - ankara hattına helikopterden bir bakış ..

görünenler o kadar umut verici değil sanki .. sanki pek umut kalmamış. günlük sorunlarla boğuşurken, gündeliğin içinde kaybolurken unuttuğumuz topraklar, unuttuğumuz geleceğimiz .. daha şimdiden yok olan “yeşil”, olmayan ağaçlar ve doğa ..

ya sonra ..

a view from the helicopter, of the ankara - gebze - ankara route ..

seems as if it is not so hopeful .. seems as if there are no more hopes left behind. a future that is almost forgotten, the land that are not recollected, all that is not remembered at all, during the fights made by us to overcome the daily problems, being lost in all that is ordinary, vain and routine…and, all those trees and nature that are not “green”, but destroyed ..

what next ..?


dönüşüm .. metamorphosis ©2006 - 34' - 625slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

ankara’nın gecekonduları .. yıkılan gecekondular .. süslü apartmanlara dönüşen gecekondular .. önce tek tük, sonra da adı varoş olan yeni alanlar, yeni ankara .. şimdi de yıkılan gecekondular sonrası süslü, bol renkli, mozaik kaplı apartmanları ile dönüşen yeni ankara ..

kapsanan bölümler : kat kat badanalar - yıkık gecekondular - süslü apartmanlar - süslere yakından bakış ..

dönüşümü anlatırken franz kafka’nın “metamorphosis”ini de “dönüşüm”ümüze dönüştürdük ..

‘gecekondu’s of ankara .. demolished ‘gecekondu’s .. mutated ‘gecekondu’s into ornated (!) apartments .. at first they were one, or two, but afterwards new ankara with huge slums .. and now, after the demolition of ‘gecekondu’s, brand new architecturally mutated ankara with highly ornated, colorful apartments ..

sections are : wall paints over wall paints - demolished ‘gecekondu’s - ornated (!) apartments - close look at the colors (!) ..

while we are visually narrating the architectural mutation of ankara, we also add our adaptation of franz kafka’s “metamorphosis” ..


ölüm .. death ©2005 - 35' - 537slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

“ölmek daha kolaydır sevmekten / bundandır işte benim yaşamaya katlanmam / sevgilim" .. louis aragon "elsa'ya şiirler"inde böyle yazmış .. ölüm : basitçe yaşamın sonu, ya da yaşamın anlamı belki .. yaşayan herkes ölecek sonunda .. nietzsche'nin dediği gibi; "ölümün tek iyiliği bir daha olmayacak olmasıdır.”

kapsanan bölümler : eski fotoğraflar - mezartaşı yazıları (1593 sayılı ve 1930 tarihli hıfzısıhha kanunu, maddeler 211-234 ve uğur halıcı'nın 'olmadı' başlıklı öyküsü ile) - eyüp mezarlığı - bahar kayıhan'in 'korkak ölüm' şiiri - yuşa dede türbesi ..

mezartaşı yazılarında aysu erden ve nalan büyükkantarcıoğlu'nun dilbilimsel araştırmalarından yararlanılmıştır. destekleri için teşekkür ederiz.

“ to die is easier than to love / that's the reason why i'm tolerating life / my love" these are some lines from louis aragon's "poems to elsa" .. death : simply the end of life, or the meaning of life maybe .. every living thing will die at the end. nietzsche said that; "the only goodness of death is it will never happen again”.

the sections are : oldtime photographs - tombstone inscriptions (with hifzisihha law : no 1593 - dated 1930, articles 211-234 and ugur halici's short story entitled 'not occured') - eyup cemetery - bahar kayihan's poem entitled 'coward death' - father yusa mausoleum ..

tombstone inscriptions are based on the linguistic research of aysu erden and nalan buyukkantarcioglu. thanks for their kind support.


küf manifestosu .. verschimmelungs ©2005 - 33' - 713slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

gösterimde 713 fotoğraf ve grafik tasarım şu bölümler altında toplanmıştır : varoşlarda yaşayan küf - kentin beton ve cam blokları - büklümlü binalar - doğa eğridir- küflenme.

verschimmelungs-manifest > mimarlıkta akılcılığa karşı küf manifestosu : friedensreich hundertwasser 1958 (1959/1964) “artık resim ve heykel özgürdür, çünkü bugün herhangi birisi istediği şekilde bir yapıt ortaya koyabilir ve sonra da onu sergiler. mimarlıkta ise her sanatın önkoşulu olması gereken bu temel özgürlük hala yok, çünkü bina yapabilmek için önce diploma gerekiyor. neden ? .. mimarlıkta cetvel kullanmak da suçtur; bu kolaylıkla kanıtlanabileceği gibi, arkitektonik üçlünün parçalanmasına yol açacak bir gereç olarak görülmelidir. .. işlevsel mimarlığı ahlak çöküntüsünden kurtarmak için, temiz cam duvarlara ve düz beton yüzeylere çözeltici bir karışım dökülmeli ki, böylece üzerlerine küf yerleşebilsin !

the presentation has 713 photograps and graphical designs collected under the sections : living mould in suburbs - concrete blocks of the city - buildings curled - nature is curly - moulding.

verschimmelungs-manifest > mould manifesto against rationalism in architecture : by friedensreich hundertwasser 1958 (1959/1964) “painting and sculpture are now free, in as much as anyone may produce any sort of creation and subsequently display it. in architecture, however, this fundamental freedom, which must be regarded as a precondition for any art, does not exist, for a person must first have a diploma in order to build. why? .. also criminal is the use of ruler and t-square in architecture, which, as can be easily proved, have become instruments of the breakdown of the architectural trinity. .. it is time for industry to recognise its fundamental mission, which is to engage in creative moulding !


cam .. glass ©2005 - 42' - 613slide
emin altan - uğur halıcı - yaman kayıhan - yasemin altun

hikayeye göre, soda yüklü gemilerini suriye'nin prolemais yakınlarındaki bir sahilde demirleyen denizciler, kumsalda bir kamp ateşi yaktılar. yakınlarda taş bulamadıklarından, yaktıkları ateşi soda bloklarından ördükleri küçük bir duvarla korumaya çalışmışlardı. odun yandıkça, kum ve soda bloklarının kaynaşarak saydam bir maddeye dönüşüp aktığını gördüler. bu camdı.

bu gösterimde fabrikada otomatik şişe yapımından, cam atölyesindeki ustanın vazo yapımına kadar camla ilgili süreçler, ya da günlük kullanımdaki eşyalardan murano'daki cam sanatçılarının eserlerine kadar değişik cam objeler 613 fotoğrafla philip glass'in "fotoğrafçı" adlı albümü eşliğinde sunulmaktadır

according to the story, the sailors anchored near the province of prolemais in syria, tried to light a camp fire on the sandy beach. since they could not find any stones nearby to make a fireplace, they used some of their load. as the wood burned they saw that the sand and saltpeter fused together to form a transparent substance, which flowed from the fireplace. it was glass.

this presentation has 613 photograps showing the processes related to glass from producing bottles in factory to making vase in a glass workshop by a craftsman or different glass objects from daily use to pieces created by artists in murano presented by computer projection accompanied by the philip glass' album named "the photographer"


1984 .. nineteen eighty-four ©2004 - 36' - 553slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

george orwell'ın aynı adlı distopik romanından etkilenimlerin 2004'deki görsel yansımaları 553 fotoğraf, grafik tasarım ve resim üzerinden bilgisayar projeksiyonu ile müzik eşliğinde sunulmaktadır.

gösterimdeki bölümler : sunuş - büyük iş sizi gözetliyor - ingsoc - yenikonuş - küreselleşme - tek dünya tek para - ülkenize hep sadık olun - evim güzel evim - halk - sevgi bakanlığı - antiseks birliği - büyük birader sizi gözetliyor - o'brien ve 101 no'lu oda - sana ihanet ettim - kapanış ..

visual impressions from george orwell's dystopic novel “nineteen eighty-four” with 2004 reflections are presented through 553 photographs, graphical designs and paintings by computer projection accompanied with music.

the presentation has sections : intro - big business is watching you - ingsoc - newspeak - globalization - one world one money - be always loyal to your country - home sweet home - proles - ministry of love - antisex league - big brother is watching you - o'brien and room 101 - i betrayed you - epilogue ..


yüz yüze .. face to face ©2004 - 32' - 362slide
uğur halıcı - yaman kayıhan

gösterimde doğu ve batıdan 362 fotoğraf bilgisayar projeksiyonuyla müzik eşliğinde sunulmaktadır. yüzün doğal simetrisinden esinlenilen gösterimde simetriyi başka bir biçimde vurgulayan 3 bölüm bulunmaktadır ..

ilk ve son bölümlerde ankara'dan ikiz kız kardeşlerin grafik ögelerle zenginleştirilmiş fotoğrafları yer almaktadır. orta bölüm ise agra, katmandu ve kalküta'dan yüz fotoğraflarına ayrılmıştır ..

the presentation has 362 photographs of faces from east and west presented by computer projection accompanied with music. referring to the symmetry that naturally exists in faces, the presentation has three sections constituting another way of symmetry ..

the first and the last sections consists of the photographs of twin sisters from ankara, which are enriched by graphical designs. the middle section is devoted to photos of faces from agra, kathmandu and kolkatta ..


>format D ©2004 - 47' - 362slide
meriç kara - gülnur güvenç - uğur halıcı - yaman kayıhan

sanatçıların 362 dijital tasarım, fotoğraf ve resmini bir araya getiren gösterim şu bölümlerden oluşuyor:

meriç kara > sözcükler -negatif
uğur halıcı > zaman - geçmiş zaman - ve dahası
gülnur güvenç > tema-yok-tema - cthulhu insanları - bağlantısız - tyt tarot
yaman kayıhan > ışık - levitasyon (yükselme)

this presentation brings together 362 digital designs, photographs and paintings of the artists. the sections are:

meric kara > words -negative
ugur halici > time - past time - even more
gulnur guvenc > theme-no-theme - cthulhu people - disconnectus - tyt tarot
yaman kayihan > light - levitation


600 ©2004 - 55' - 622slides
burak güvenç - hakan görgün - isa özdemir - salih güler - uğur halıcı - yaman kayıhan

gösterim altı sanatçının 100'er fotoğraf ve resmini biraraya getirmektedir. toplam 622 fotoğraf ve resim bilgisayar projeksiyonu ile müzik eşliğinde sunulmaktadır. gösterimdeki bölümler:

burak güvenç > vücut parçaları
hakan görgün > karışık
isa özdemir > portreler
salih güler > karışık
uğur halıcı > ışık - ağaç - arenberg : rüya - cam
yaman kayıhan > ışık - gereç/insan - ses/kar

bu gösterimde >format D adına uğur halıcı ve yaman kayıhan yer almıştır.

 

the presentation brings together 100 photographs and paintings of six artists. totally 622 photographs and paintings are presented by computer projection accompanied by music. the sections of the presentation are:

burak guvenc > body parts
hakan gorgun > miscellaneous
isa ozdemir >portraits
salih guler > miscellaneous
ugur halici > light - tree - arenberg : dream - glass
yaman kayihan > light - tool/ human - sound/snow

in this presentation ugur halici and yaman kayihan represents >format D.